Puheenjohtaja

Puheenjohtaja vastaa FVWAn toiminnasta kokonaisuutena ja toimii yhteenvetävänä voimana hallituksen, toimihenkilöiden ja jaosvetäjien osalta.

Puheenjohtajan valinta tehdään yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa, joka yleensä sijoittuu Bug In Finn -tapahtuman yhteyteen. Puheenjohtajakausi kestää yhden kalenterivuoden.

Puheenjohtaja valvoo yhdistyksen tärkeimpien toimintojen (mm. rahasto, jäsenrekisteri, internet-osiot, Volkkari-lehti) toimintaa ja kehittää näitä valittujen toimihenkilöiden kanssa.

Hän toimii yleensä hallituksen kokouksissa kokouksen puheenjohtajana ja myös yhdistyksen kasvoina julkisuuteen päin, sekä hoitaa tiedottamista yhdessä tiedotusvastaavan kanssa.

Luonnollisesti puheenjohtaja vastaa tarpeen vaatiessa myös kysymyksiin suoraan jäsenistöltä.

Suomen Volkkariyhdistyksen puheenjohtaja kuluvalla kaudella on:

Janne Ahonen

puheenjohtaja@fvwa.fi

puh. 0503033866